Loading...
You are here:  Home  >  Analyser  >  Current Article

SEB ser stor tillväxtpotential i Net Entertainment

By   /  December 6, 2013  /  No Comments

    Print       Email

SEB Nordic Ideas ställer sig väldigt positiva till Net Entertainment, och upprepar sin köprekommendation i en analys daterad den 5 december.

“Det är ont om genuina tillväxtbolag på Stockholmsbörsen numera. Ett undantag är dock Net Entertainment som växer kraftigt och dessutom har sällsynt goda långsiktiga tillväxtutsikter. På längre sikt har de goda möjligheter att bygga en global plattform med verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien. Företagets extraordinära goda långsiktiga tillväxtutsikter och höga lönsamhet reflekteras inte fullt ut i aktiens värdering.

Net Entertainments växer både via lansering av nya produkter och genom att rekrytera kunder på nya geografiska marknader. För närvarande återfinns cirka 80 intäktsbringande internetspelbolag på kundlistan och därtill har de tecknat avtal med 17 nya kunder, varav en handfull är stora brittiska spelbolag med betydande intäktspotential. Hittills har ungefär 40 kunder lanserat mobila spel baserade på Net Entertainments mjukvara, och fler lär följa den närmaste framtiden givet att spel över mobiltelefon är en nisch av marknaden som växer med omkring 30 procent per år”, skriver SEB.

Enligt banken har Net Entertainment en attraktiv affärsmodell som bygger på intäktsdelning med de spelbolag som använder deras mjukvara, något som ger höga marginaler och en kraftig operationell hävstång. Den höga intäktstillväxt som Net Entertainment åtnjuter ger därmed avtryck i form av en kraftig resultattillväxt. Vi prognostiserar att vinst per aktie ökar med 20 procent i år och för 2014 räknar vi med att resultattillväxten accelererar till 36 procent när de nya stora brittiska speloperatörerna börjar generera intäkter.

”Även på längre sikt, bortom 2014, är tillväxtpotentialen mycket god. Nära i tiden ligger förmodligen att något av de statliga spelmonopolen i Europa tecknar avtal om att licensiera mjukvara från Net Entertainment. Intäktspotentialen från spelmonopolen är betydande eftersom de har en stark marknadsposition av historiska skäl. Geografiskt är USA och Asien ännu vita fläckar, men på längre sikt erbjuder dessa marknader en gigantisk potential för en stark spelare som Net Entertainment. Visserligen föreligger det för närvarande inträdesbarriärer av olika slag, inte minst legala, men Net Entertainment har som visionärt mål att bli en global spelleverantör inom fem år. Givet bolagets kvaliteter och resurser menar vi att de har förutsättningar att lyckas”, skriver SEB vidare.

    Print       Email