Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Mr Green rasar på rapport

By   /  November 10, 2013  /  No Comments

    Print       Email

 

Q3-rapporten 

Mr Green Q3 2013


  • Mr Green redovisar en tillväxt på 53% på årsbasis och upp 8% mot föregående kvartal. Aktiva kunder visar motsvarande utveckling, 59% respektive 3.5%.

  • Rörelsemarginalen är stabil mot förra året, men 2.5 procentenheter lägre än Q2 2013, trots att den sistnämnda hade extra ordinära kostnader om 4.6m för noteringen på Aktietorget.

  • Resultatet kom dock in svagare än vad marknaden antagligen förväntat sig hänförligt till ökade avskrivningskostnader. Bolaget skriver av sig själva vad avser kundavtal och varumärket, samt skriver löpande av balanserade utvecklingskostnader. Den senare var överraskande stor.

  • Mr Green presterar en imponerande tillväxt, radikalt bättre än spelmarknaden, men deras resultat imponerade inte marknaden.

  • Aktiemarknaden handlade ned Mr Green med över 10% på rapportdagen, en nedgång som skulle fortsätta dagarna efter. Aktien hade handlats upp kraftig under Q3, men förväntningarna var uppenbarligen för höga på rapporten.
    Print       Email