Loading...
You are here:  Home  >  Net Entertainment  >  Current Article

Net Entertainments USA-lansering försenad?

By   /  October 23, 2013  /  No Comments

    Print       Email

Gaming Intelligence publicerade en artikel i fredags med rubriken “Patents may delay Net Entertainment’s US entry, CEO admits”. Artikeln gjorde gällande i rubriken och ingressen att Net Entertainment stod inför eventuella problem med patentstrider på den amerikanska marknaden.

I en rättelse efter helgen ändrades rubriken till “Net Entertainment evaluates options ahead of US entry”, med en rättelse att den tidigare rubriken och ingressen var missvisande då Net Ent överhuvudtaget inte har en tidtabell för USA, och därmed per definition inte kan vara försenade.

Oavsett, artikeln tar upp en intressant aspekt av den amerikanska marknaden som inte har varit aktuell i Europa: patent och rättigheter. I Europa har spelbolagen i liten (obefintlig?) omfattning ingått patent- eller rättighetstvister mellan varandra, och det har varit legio att kopiera lyckade produkter av varandra. Ett exempel på en eventuell rättstvist är mellan Full Tillt Poker (numera Pokerstars) och övriga pokeroperatörer för konceptet ‘Rush Poker’ som lanserades av Full Tilt Poker och sedan kopierades av samtliga pokernätverk. Full Tilt gick hastigt under i oktober 2011, men bolaget och dess patent förvärvades sedan av Pokerstars, som övervägde att vidta åtgärder mot de bolag som eventuellt gjort intrång i patent för ‘Rush Poker’. En av Net Entertainments konkurrenter, IGT, uppges söka 200 patent per år som en fingervisning vad som väntar Net Entertainment.

Åter till Net Entertainment. I artikeln, som är baserad på en intervju med Net Entertainments VD Per Eriksson, framkommer följande uttalanden från Per Eriksson;

We are looking at the issue right now, and with some games we don’t need to do much [to ensure the products do not infringe on existing patents], and others we might not even think of bringing to the market.

We also have IP rights so we can trade off on these, depending on who we are going to partner up with,” he says. “If we partner with the companies holding a large number of patents it is going to make entering the market much easier for us.

Angående kostnaden för att etablera sig i USA är Eriksson försiktig:

We won’t just jump in and pick up the tab later.

Eriksson hävdar vidare att samma förhållningssätt råder med Spanien, där bolaget inväntar mer information om skattenivåerna innan bolaget tar ställning till att söka licens i landet. Spanien har idag ett licenssystem som exkluderar casinospel, vilket bedöms ingå i en kommande reviderad lagstiftning.

USA är idag en svårbedömd marknad för de europeiska spelbolagen. Flertalet har genom partnerskap fått ett fotfäste på den amerikanska marknaden, oftast genom partnerskap med en fysisk kasinogrupp i Las Vegas eller New Jersey. Spellagstiftningen ligger på de enskilda staterna, 50 till antalet, med påtryckningar från de gigantiska amerikanska spelbolagen som inte kommer att släppa in de europeiska bolagen lättvindigt. Nevada blev den första staten att reglera pokerspel på nätet. Andra stater som brukar omnämnas vara i tur att reglera spel på nätet är New Jersey,  Massachusetts, California, Hawaii, Illinois, Iowa, Mississippi och Pennsylvania. Vissa av staterna avser legalisera enbart enskilda produkter, medan exempelvis New Jersey avser att legalisera ett bredare spektrum av spel. Sportspel är av historiska skäl mycket kontroversiellt och har minst chans att bli legaliserat.

    Print       Email