Loading...
You are here:  Home  >  Net Entertainment  >  Current Article

Omvänd vinstvarning från Net Entertainment

By   /  October 21, 2013  /  No Comments

    Print       Email

Net Entertainment meddelar idag efter börsens stängning att de tidigarelägger rapporten för Q3 till imorgon tisdag, samt flaggar för att rörelseresultatet kommer att vara högre än den övergripande prognos bolaget kommunicerade i bokslutskommunikén för 2012.

I kommunikén för 2012 gavs följande prognos:

“Sammantaget kommer investeringarna i organisation och produktutveckling borga för fortsatt konkurrenskraft och tillväxt. Utväxling i form av ökad rörelsemarginal från de satsningar som bolaget gjort under 2012 och som fortsätter under 2013 förväntas dock bli synliga först mot fjärde kvartalet 2013 och därefter. Innan dess förväntas bolagets rörelsemarginal ligga ungefär i nivå med fjärde kvartalet 2012.”

Rörelsemarginalen i det fjärde kvartalet 2012 var 25,7 procent. I det första kvartalet 2013 var den 27,5 procent och i det andra kvartalet var den 26,0 procent.

Net Entertainment har haft ett mycket händelserikt år med flera lanseringar och nya kunder:

För ordningens skull ska också nämnas tillväxt hos befintliga kunder som en viktig orsak. En gissning är  mobillösningen samt de brittiska och italienska kunderna i kombination med tillväxt hos befintliga kunder. UK och Italien utgör de två största spelmarknaderna i Europa, och casino växer kraftigt på den reglerade italienska marknaden. Italien är bolagets näst största marknad, men det är bara en tidsfråga innan Italien är störst med sina 60M invånare. Live casinot är fortfarande i startskedet och South Park lanserades efter kvartalets utgång.

Imorgon vet vi mer.

    Print       Email