Loading...
You are here:  Home  >  Analyser  >  Current Article

“Tillväxtutsikterna har aldrig varit bättre i Net Entertainment” – ABGSC

By   /  September 6, 2013  /  No Comments

    Print       Email

ABG Sundal Colier höjer rekommendationen för Net Entertainment till 125 (98) och manar till köp (behåll).

”Kalkylen indikerar att pågående tillväxtinitiativ kan driva >20 procent tillväxt per år under de kommande fem åren. Dessutom ser vi att flera nya tillväxtmöjligheter som snart kan börja generera positiva nyhetsflöden. En hög värdering är berättigad och vi menar att kundteckningar och starka tillväxtsnitt kan motsvara positiva kursdrivare över de kommande fem kvartalen. Vi tror dessutom att Net Entertainment kan bli ett potentiellt förvärv på grund av dess starka marknadsposition och höga tillväxt”, menar ABG Sundal Collier.

Även om tillväxtpotentialen utvidgas finns rikser framåt som inkluderat en skattetvist, Norsk Tippings kasinolansering, nya affärsrisker, resultat från nya kunder och reglering, fortsätter ABGSC.

Net Entertainment står i skrivande stund i 105 kronor.

    Print       Email