Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Aptitlig värdering av Mr Green

By   /  September 1, 2013  /  No Comments

    Print       Email

Syftet med denna artikel är att ge en övergripande jämförelse av värderingen av Betsson, Unibet och Mr Green. Den är inte uttömmande, fullständig och använder vissa förenklingar. Men så är det.

Siffrorna bygger på H1 2013 om inte annat anges. Vissa nyckeltal förutsätter att H2 2013 blir samma som H1 2013, vilket är en (orättvis) förenkling men den är konsekvent i alla fall. P/S samt P/E-talen för bolagen förutsätter ett liknande H2. Åt pipan, men återigen det är i alla fall en konsekvent jämförelse.

Mr Green & Co förvärvade Mr Green vilket innebär att Mr Green & Co redovisar en goodwillpost om 424m, kundavtal 68m samt webbplats 41m. De två senare skrivs av på fem respektive tre år. Detta belastar resultatet, men inte kassaflödet. Både Unibet och Betsson har gjort förvärv senaste åren och har samma situation, det som är speciellt med Mr Green är att de skriver av ‘sig själva’ medan exempelvis Betsson skriver av förvärvade Betsafes immateriella tillgångar.

mrgreenjamforelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad står ut?

  • Mr Green uppvisar en tillväxt på över 60% medan Betsson och Unibet 19% respektive 9%. Redan här jämför vi äpplen och päron, och Mr Green ska ha högre multiplar av denna anledning.
  • Betsson är något lönsammare än Mr Green, men om man tar hänsyn till noteringskostnaderna för Mr Green, är den senare mest lönsamma.
  • Betsson och Unibet uppvisar stillastående VPA.
  • Betsson tappade 16% av antalet aktiva kunder, Unibet ökade knappt 5%.
  • En aktiv kund hos MR Green genererar 33% respektive 47% högre intäkter än Betsson och Unibet för Q2. Casino är den lönsammaste produkten så detta är naturligt.
  • Mr Green har en licens (Malta), en produktgrupp (Casino) och en sajt. Natt och dag mot Betsson och Unibet.
  • Trots att Mr Green växer kraftigt med en högre lönsamhet (före noteringskostnader) har de lägst värdering mätt på P/S för H1 2013.
  • Mr Green har en åttondel av antalet anställda jämfört med Betsson, och kanske en tiondel mot Unibet (antalet konsulter okänt i Unibet).

Slutsatsen blir att Mr Green värderas aptitligt i jämförelse med sina storebröder när man tar hänsyn till deras kraftiga intäkts- och resultattillväxt. Denna värdering tar inte hänsyn till politisk risk, marknader, etcetera men jag kan inte se att Mr Green drar ett kortare strå än övriga, man kan lika gärna hävda det motsatta.

 

 

    Print       Email