Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Underliggande svaghet i Betssons rapport

By   /  July 23, 2013  /  No Comments

    Print       Email

Betsson presenterade i fredags en rapport som var något sämre än marknadens förväntningar. Aktien handlades ned på förmiddagen, som mest 4.5%, för att under dagens återta nästan all förlorad mark.

Att notera i rapporten

  • Rörelseresultatet har förbättrats med 11.5 mkr för kvartalet som en följa av förvärvet av Automatenvarumärkena under Q1. Värt att notera för Y/Y-jämförelse om inte annat.
  • En något mer positiv syn på kasinosajten starcasino i Italien, därmed inte sagt att den tycks vara en lyckosam satsning. Kommer Betsson (och Unibet för den delen också) att få ett fotfäste i Italien?
  • Fortsatt oklar utveckling i Kina: ‘Bolaget förväntar sig fortfarande inga materiella intäkter under de närmaste kvartalen från den kinesiska marknaden.’ Vad ska man tro om detta Kinaprojekt?
  • Kasinointäkterna, som till skillnad från sportboken inte har en varierande marginal, växte med blott 4.3%.
  • Den organiska tillväxten justerat för valutarörelser uppgår till 7.1%.
  • Den totala intäktsökningen uppgår till 93 miljoner på årsbasis. Av denna ökning står sportboken för 57.7 mkr. Anledningen är huvudsakligen att marginalen förbättrats från 4.6% till 6.5%, en marginalförbättring om 40%. En stor del av intäktsökningen kan alltså härledas till att SB-marginalen normaliserades jämfört med förra året, snarare än reell tillväxt.
  • Aktiva kunder minskade med 16% samtidigt som deponeringarna ökade med 34% (!). Uppenbarligen koncentreras intäkterna till en mindre grupp kunder oklart varför och om detta har något signalvärde.
  • Mobilintäkterna ökade från 8% till 9% av totala intäkterna Q1 till Q2. Fortfarande en mycket låg siffra. Detta kan läsas in som att det finns en stor potential att öka intäkterna genom tillväxt inom mobilspel eller att det är anmärkningsvärt att framgången inom mobilspel uteblivet för Betsson än så länge. Välj själv.
  • Personalkostnaderna ökade med 25%, övriga kostnader 4% samt marknadsföring 15% på årsbasis. Kraftig tillväxt är numera  en förutsättning för att försvara VPA för Betsson om kostnadsutvecklingen fortsätter i denna riktning.
  • Eftersom Betsson senaste åren delvis finansierat förvärv genom att trycka aktier, är det numera än mer relevant att titta på resultatet per aktie. VPA ökade 16%, för H1 2013/H1 2012 har EPS ökat med blott 1%.


Slutsats
‘Det enda bra med ett dåligt kvartal är att det blir lättare att slå kvartalet året efter’, och detta faktum åtnjuter Betsson för Q2 2013 med relativt enkla jämförelsetal. Rapporten visar dock på underliggande svagheter; intäktstillväxten beror till stor del av en normaliserad SB-marginal, låg organisk tillväxt, tapp i antalet aktiva kunder, samt kostnader som alltjämt ökar. Om vi tittar framåt till Q3-rapporten kan konstateras att även Q3 2012 var ett svagt kvartal för Betsson med en låg SB-marginal. Det enda bra med ett dåligt kvartal …

 

 

 

    Print       Email