Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Per Hamberg storsäljer i Betsson och Net Entertainment

By   /  June 3, 2013  /  No Comments

    Print       Email

Per Hamberg, huvudägare och grundare i Cherry/Net Entertainment/Betsson säljer cirka en tredjedel av sitt innehav i Betsson och Net Entertainment, motsvarande 2,3 respektive 2,5 procent av samtliga aktier i respektive bolag. Hamberg kvarstår dock som huvudägare med 5,8 (19,3) respektive 6,4 (19,8) av kapitalet (röster) i bolagen. Hamberg har har under 2012/2013 lämnat styrelserna i samtliga tre bolag.

“Jag tror mycket på de båda bolagen och kommer att behålla huvuddelen av mina innehav i Betsson och Net Entertainment. Jag fyller 70 år i år och har ägt aktierna i 47 år. Nu när jag inte längre är aktiv i bolagen har jag beslutat mig för att diversifiera min aktieportfölj och genomföra en försäljning av en mindre del av mitt ägande. Jag är mycket stolt över vad som åstadkommits i de båda bolagen och Betsson och Net Entertainment är och förblir mina kärninnehav även efter försäljningen”, kommenterar Per Hamberg i ett pressmeddelande.

Betsson såldes till en kurs om 160 kronor per aktie. Net Entertainment såldes för 102 kronor. Det framgår av SIX Edge. Hamberg har förbundit sig att inte sälja några ytterliggare aktier i bolagen under en tolvmånadersperiod.

    Print       Email