Loading...
You are here:  Home  >  Net Entertainment  >  Current Article

Net Entertainmen bättre än befarat – stiger 6% på rapport

By   /  April 25, 2013  /  No Comments

    Print       Email

Net Entertainment inleder rapportperioden för spelbolagen med en rapport som kommer in bättre än vad bolaget guidade för i Q4 och bättre än marknadens förväntningar. Intäkterna steg knappt 17% och marginalen rapporterades till 27.5%, något högre än vad bolaget guidade för i Q4-rapporten. Som tidigare meddelat ser Net Entertainment att en marginalförbättring kan ske först Q4 2013 eftersom de befinner sig i en investeringstung period för live casinot och att intäkterna från deras brittiska partners förväntas först i slutet av 2013.

 

Rapporten
Videopresentation av Q1 2013
Artikel i Affärsvärlden

Positivt:

 1. Marginalen bättre än vad bolaget indikerade i Q4 rapportern för 2012.
 2. Italien är numera bolagets andra största marknad, troligtvis efter Sverige och före Norge. Framgången i Italien visar att en reglering kan gynna Net Entertainment som i en dot.com-miljö antagligen inte fått samma genomsalgskraft i Italien. Bolaget påpekar att Italien inte ens var topp 10 innan regleringen.
 3. Starkt kassaflöde.
 4. Tillväxt i lokala valutor blev 22.2 procent vilket fortfarande visar på en häslosam tillväxt.
 5. Fyra kunder har nu lanserat live casinot, 12 kontrakterade kunder i pipen.
 6. Bolaget är mycket bullish över deras mobillösning. Mobillösningen är live med 25 kunder vilket mer eller mindre borde vara ‘alla’ kunder, må vara att kanske några av de viktiga brittiska kunderna fortfarande återstår. Under 2013 kommer mobillösningen att slå igenom fullt ut, må vara att spelutbudet på mobilen fortfarande är begränsat, även operativsystemen som produkten stödjer.
 7. Bolaget är aktiva mot den amerikanska marknaden och befinner sig I diskussioner med amerikanske aktörer. Allt annat vore förvisso konstigt och svårt att värdera detta.

Negativt

 1. Marginalen kom in bättre på grund av senarelagda kostnader som oundvikligen kommer att komma i Q2. Den högre än befarat marginalen består delvis på grund av mindre avskrivningar och färre anställningar under kvartalet. Eftersom live casinot är klart ska nu de balanserade utvecklingskostnaderna skrivas av och detta blev en mindre post än befarat på grund av en mindre försening av live casinot där avskrivningarna endast drabbade hälften av kvartalet. Vidare förbättrades resultatet av högre lanseringsintäkter än befarat från deras nya kunder, vilket också är engångsintäkter i det korta perspektivet.
 2. Trots en tillväxt om 22.2 procent i lokala valutor försämras marginalen vilket visar på den kraftiga kostnadsökning som ligger i korten för 2013. Som bekant kan intäkterna tidvis svikta, men kostnaderna alltid kommer som ett brev på posten.
 3. Q4 och Q1 är Net Entertainments starkaste kvartal. Således närmar sig bolagets två svagaste kvartal vilket kommer sätta press på marginalen.
 4. Aktien har gått starkt på börsen senaste 6 månaderna och värderingen är ansträngd och det finns antagligen lite utrymme för misslyckanden för att motivera dagens värdering. P/E talet är historisk väldigt högt.
 5. Skattetvisten med Skatteverket ligger som en våt filt över Net Ent. Om bolaget förlorar tvisten, vilket säkerligen kommer att ta flera år innan slutgiltigt beslut, belastas vinsten med 92 mkr, vilket motsvarar kanske vinsten Q1-Q3 2013, kanske till och med helåret 2013.

Aktiemarknaden gillade rapporten och handlade upp Net Entertainment med 6% procent vid börsens stängning. Aktien handlas nu till 97.25, vilket är nära aktiens ATH på 99.

 

Rapporten innehåller ingen matnyttig information som kan överföras till Betsson eller Unibets rapport. Båda bolagen tros vara så små i Italien att Net Ents framgångar i Italien inte nödvändigtvis har drivits av Starcasino.it (Betsson) respektive unibet.it. Däremot kan det på marginalen vara positivt att Net Ents produkter uppenbarligen får genomslagskraft på den italienska marknaden.

Bra rapport, hög värdering …

    Print       Email