Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson släpper årsredovisning för 2012

By   /  April 17, 2013  /  No Comments

    Print       Email

Efter att Net Entertainment släppt sin årsredovisning förra veckan kom turen till Betsson. Som tidigare år delar Betsson upp årsredovisningen i två delar, varav den andra delen är mer av ett ‘magazine’ än en årsredovisning.

Årsredovisningen kommer inte med några nyheter, men härmed listas det som kan vara av intresse.

  • Betsson fyller 50 år 2013, och en stor del av tidningen avdelas för detta ändamål.
  • Bolaget identifierar två viktiga initiativ för framtiden; Asien och Italien.
  • Under not 18, ‘Andelar i koncernbolag’ framkommer att Betsson har ägarintressen i fem kinesiska bolag. Redan i februari 2011 meddelades att Betsson hade etablerat ett samarbete för den kinesiska marknaden, som ännu inte genererat några intäkter.
  • Det nuvarande optionsprogrammet från November 2011 har en strike price på 183 kronor och löper ut mars 2014.

Betsson Magazine
Årsredovisningen

    Print       Email